Czy nowa forma terapii jest bezpieczna i skuteczna?

Badania nad nowymi typami leków prowadzone z udziałem pacjentów służą zapobieganiu chorobom. Dzięki postępowi w medycynie potrafimy dziś wyleczyć niedawno nieuleczalne choroby.

Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze.

W Polsce nad prawidłowością prowadzenia badań klinicznych czuwają instytucje specjalne instytucje.

Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu.

Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych są pod opieką prawną prawa polskiego jak i regulacji międzynarodowych.