Czy udział w badaniach klinicznych jest bezpieczny?

Wszystkie badania kliniczne przeprowadzane są  według ściśle określonych reguł zgodnie z wymaganiami dokładnie opisanymi w  przepisach prawnych naszego kraju oraz regulacjach międzynarodowych. W Polsce nad prawidłowością prowadzenia badań klinicznych czuwają wyznaczone do tego instytucje (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Rzecznik Praw Pacjenta).

Należy wdrożyć procedury zapewniające wysoką jakość we wszystkich aspektach prowadzonego badania.